ENG

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Εισαγωγή

Η ιστοσελίδα www.playcando.com αποτελεί τον ηλεκτρονικό τόπο έκθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου που δημιούργησε η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία “ΕΙΡΗΝΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ” που εδρεύει στην Βούλα Αττικής (ΑΦΜ: 132728361-ΔΟΥ: Γλυφάδας). Πριν περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας προσκαλούμε να διαβάσετε και να συμβουλευτείτε προσεκτικά τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του συγκεκριμένου ιστότοπου (εφ' εξής για χάρη συντομίας θα αποκαλείται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ), με το εμπορικό σήμα PlayCanDo imagination playground το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www. playcando.com

Κάθε χρήστης που εισέρχεται στην ιστοσελίδα μας και κάνει χρήση αυτής και των υπηρεσιών της συνεπάγεται ανεπιφύλακτα τη ρητή συγκατάθεση και συμφωνία με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, χωρίς καμία εξαίρεση. Σε κάθε περίπτωση διαφωνίας με τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να απέχει από τη χρήση του ιστότοπου και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις του συγκεκριμένου ιστότοπου, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και ταυτόχρονα αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει έγκαιρα τους χρήστες για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος.

Παρεχόμενες Πληροφορίες & Προϊόντα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται για την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα www.playcando.com, τόσο όσον αφορά στην ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που επιδεικνύει, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά τυπογραφικά λάθη που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

Όλα τα χαρακτηριστικά, περιεχόμενο, προδιαγραφές, προϊόντα και υπηρεσίες που περιγράφονται ή απεικονίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα, υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Χαρακτηριστικά βάρους, διαστάσεων και παρόμοια χαρακτηριστικά είναι κατά προσέγγιση και παρέχονται για λόγους ευκολίας και μόνο. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να μπορέσει να παρουσιάσει με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της, συμπεριλαμβανομένων και των χρωμάτων, ωστόσο, το πραγματικό χρώμα που βλέπετε θα εξαρτηθεί από το σύστημα του υπολογιστή σας ή/και της οθόνη σας ή/και της web-τηλεόρασής σας ή/και του κινητού τηλεφώνου σας, και εμείς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι ο υπολογιστής σας ή/και η οθόνη σας ή/και η web-τηλεόρασή σας ή/και το κινητό σας τηλέφωνο θα εμφανίσει τέτοια χρώματα με ακρίβεια.

Περιορισμός Ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον ιστότοπο www.playcando.com και τα οποία έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής.

Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που προβάλλονται μέσω αυτού.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με αυτόν το δικτυακό τόπο ή οποιοδήποτε περιεχόμενο του, συμφωνείτε ότι η μοναδική σας επιλογή είναι να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα www.playcando.com αποτελεί τον επίσημο διαδικτυακό τόπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, τα κείμενα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα και γενικά όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, που αναρτάται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή, και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, φόρτωση, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τον ιστότοπο www.playcando.com είναι προστατευόμενα από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τον ιστότοπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, άσεμνο, λιβελογραφικό, που αποτελεί παραβίαση του απορρήτου οποιουδήποτε προσώπου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στέλνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα ηλεκτρονικά ενημερωτικά μηνύματα.
Παρακαλούμε να ελέγχετε τον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, καθώς τα ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία μας μπορεί να καταλήξουν εκεί.
Σε περίπτωση που τα ηλεκτρονικά ενημερωτικά μηνύματά μας καταλήγουν στον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, ορίστε τη διεύθυνση του ......... στην επιθυμητή αλληλογραφία σας.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αν τα newsletters δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, παρά τις προσπάθειες που αυτή καταβάλλει με τους εκάστοτε (ISP’s παρόχους) για να παραδοθούν επιτυχώς.
Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά μηνύματα μπορείτε να μας ενημερώσετε συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας του ιστότοπου.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ χρησιμοποιεί εξωτερικό πάροχο για την αναγνώριση των παραληπτών των ενημερωτικών μηνυμάτων και δεν παραδίδει σε τρίτους καμία πληροφορία σχετικά με όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας. Τα ηλεκτρονικά ενημερωτικά μηνύματα αποστέλλονται μόνο όταν εσείς το επιλέξετε, και μπορείτε να τα λαμβάνετε για όσο χρόνο εσείς το επιθυμείτε.

Προσωπικά δεδομένα (ΓΚΠΔ)

Η εταιρία με την επωνυμία «ΕΙΡΗΝΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ» που εδρεύει στην Βούλα Αττικής, εναρμονιζόμενη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σου ζητά να δώσεις την ρητή συγκατάθεσή σου για την λήψη και χρήση από αυτήν του e mail σου και του ονοματεπώνυμου σου, κλικάροντας το αντίστοιχο πεδίο, εφόσον επιθυμείς να λαμβάνεις newsletter.

Το email σου θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την εκπλήρωση των ως ανωτέρω πληροφοριών, θα αποθηκευτεί με ασφάλεια για 5 χρόνια, δεν θα διαβιβαστεί προς τρίτους χωρίς την ρητή συγκατάθεσή σου και θα διαγραφεί όποτε μας το ζητήσεις. Σε ενημερώνουμε επίσης ότι μπορείς οποτεδήποτε να μας ζητήσεις την διόρθωση, τον περιορισμό ή την πλήρη διαγραφή των δεδομένων σου με μία απλή αίτησή σου καθώς και ότι έχεις το δικαίωμα να υποβάλλεις καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον διαπιστώσεις ότι διενεργείται επεξεργασία των δεδομένων σου με τρόπο αντίθετο προς τις διατάξεις του ΓΚΠΔ.

Η συγκατάθεση αυτή είναι ισχυρή μόνο αν είσαι πάνω από 16 ετών. Εάν είσαι κάτω από 16 ετών χρειαζόμαστε την συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων σου.

contact Mob
bg-image bg-image bg-image bg-image

Hello

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με την PlayCanDo;

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας παρακάτω & θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!